Ochrana osobných údajov

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Iveta Vargová

Králičia 5

040 01 Košice

Aké osobné údaje spracúvame, prečo a ako s nimi narábame?

Vaše osobné údaje zbierame cez formulár na kometovanie receptov alebo článkov. Zbierame iba e-mailovú adresu odberateľa a krstné meno. Krstné meno odberateľa využívame za účelom zobrazenia autora komentárov. Krstné meno používame výlučne iba na zobrazovanie komentárov z našej stránky, neposkytujeme ich žiadnej tretej strane. Emailovú adresu nikde nezverejňujeme ani neposkytujeme žiadnej tretej strane. Zabezpečenie osobných údajov odberateľa je podmienené zabezpečením webstránky cez rozšírenie o funkcionality All in One WP Security & Firewall a taktiež cez SLL (Secure Socket Layer) enkrypciu dát.

Kto má prístup k vaším údajom?

K osobným údajom odberateľa máme prístup iba my a to vo forme prijatého emailu.

Na zaznamenanie súhlasu s odberom newslettera a spracúvania na to potrebných údajov bude zaznamené vaše krstné meno, emailová adresa a dátum a čas udelenia súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov.

Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

Odberateľ môže kedykoľvek požiadať o vymazanie krstného mena z komentárov a vymazanie kontaktného emailu. Svoje rozhodnutie o výmaz osobných údajov nám môžete kedykoľvek oznámiť e-mailom na vargiva@gmail.com.
V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte okrem iného právo:
– na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel a po akú dlhú dobu,
– kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu,
– žiadať o opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne,
– na výmaz vašich osobných údajov,
– na obmedzenie používania vašich osobných údajov,
– získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v elektronickej podobe,
– podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Kto sa stará o vaše údaje a ako nás môžete kontaktovať?

O vaše osobné údaje sa starajú prevádzkovatelia webstránky www.pecene-varene.sk a kontaktovať nás môžete kedykoľvek pomocou emailu vargiva@gmail.com .

Je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné?

Poskytovanie osobných údajov nie je nevyhnutné, ak ale uživateľ chce prihlásiť komentár na stránke, musí zadať svoju emailovú adresu a meno.

Cookies

Čo sú to cookies

Cookies je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server posiela webovému prehliadaču počas prehliadania webovej stránky daného webového sídla, ak toto používa cookies. Viac informácií o Cookies nájdete tu.

Prečo používame cookies

Väčšina internetových stránok, vrátane webstránky www.pecene-varene.sk využíva funkcionalitu cookies. Využívame ju hlavne na vylepšenie stránky a jej optimalizáciu. Návštevou našej stránky automaticky vyjadrujete svoj súhlas s použitím cookies.

Aplikácie na stránke, ktoré využívajú cookies:

Google Analytics
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google Optimize
https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en

Google Tag Manager
https://developers.google.com/tag-manager/devguide

Facebook
https://www.facebook.com/policies/cookies/

Print Friendly, PDF & Email
Comments are closed.